Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
TRANSMISJA NABOŻEŃSTW
Zapraszamy do oglądania transmisji nabożeństw z Sanktuarium M.B.Sokalskiej na platformie  YOUTUBE
Prosimy kliknąć na poniższy link:

Dziękujemy wszystkim osobom, które regularnie wspierają nasz klasztor i posługę duszpasterską.
Ofiary na ten cel prosimy wpłacać na konto bankowe klasztoru:
29 9603 0006 2004 3900 3447 0001
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu
Klasztor OO. Bernardynów, Plac Staszica 6
22-500 HRUBIESZÓW
tytuł wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego.
ODPUST PARAFIALNY
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
18 - 19 WRZEŚNIA 2021

PROGRAM:
SOBOTA 18 IX 2021 - Msza Św. na cmentarzu za zmarłych - godz. 17.30 (różaniec z wypominkami - godz. 17.00);
NIEDZIELA 19 IX 2021 - godz. 11.00 - Msza św.w intencji Mieszkańców Miasta i Parafian (procesja eucharystyczna);
14.00 - Udział klasztoru i parafian w Jarmarku Hrubieszowskim ("Rubienalia"); Prezentacja potraw z kuchni klasztornej OO. Bernardynów;
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
  
CZWARTEK 16 WRZEŚNIA 2021
7.00 – Za +Helenę Skawińską, gr. 16;
17.30 – Za +Wiesława Tokarza;
17.30 – Za +W intencja o. Zenobiusza – w 40 rocznicę życia zakonnego;
PIĄTEK 17 WRZEŚNIA 2021
7.00 – Za +Helenę Skawińską, gr. 17;
17.30 – Za +Jana Pokrywkę;
17.30 – Za +Roberta Winnickiego – z racji imienin;
18.00 – Za +Zbigniewa Omiotka w 15 rocznicę śmierci;
SOBOTA 18 WRZEŚNIA 2021
7.00 – Za +Helenę Skawińską, gr. 18;
 17.30 – Za +Czesława Żach;  
17.30 - Za +zmarłych Parafian i Dobrodziejów;
NIEDZIELA 19 WRZEŚNIA 2021 - ODPUST ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
 7.00 – Za +Helenę Skawińską, gr. 19;
9.00 – Za +Henryka Wrzos i zm. z rodziny;
11.00 – W intencji Mieszkańców Miasta oraz Parafian i Dobrodziejów
17.30 – Za +Janinę Mróz w 2 rocznicę śm;


PRZYGOTOWANIE DZIECI DO
PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.

  Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbywa sie w naszej parafii zawsze na trzecią niedzielę maja. W 2022 roku, będzie to 15 maja (godz.11.00). Dzieci poznają prawdy wiary w ramach katechezy prowadzonej w szkole w ramach lekcji religii w klasie trzeciej. To przygotowanie prowadzą katecheci, którzy następnie informują o. Proboszcza o postępach dzieci w nauce katechizmu. Przygotowanie liturgiczne i wspólnotowe odbywa się już we własnym kościele parafialnym (to znaczy w parafii do której dziecko należy z racji miejsca zamieszkania), gdyż do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, pierwsza spowiedź, Pierwsza Komunia Święta, bierzmowanie) przystępujemy w swojej parafii. W każdą niedzielę Dzieci Pierwszokomunijne uczestniczą we Mszy św. o godz. 9.00, po której spotykają się z o. Proboszczem w sali duszpasterskiej w klasztorze, gdzie uczą się życia we wspólnocie wiary, rozmawiają na temat usłyszanego z ambony Słowa Bożego, modlą się z duszpasterzem i poznają pieśni religijne. Spotkania te mają na celu zawiązanie wspólnoty, w której dzieci uczęszczające na zajęcia do różnych szkół, gromadzą się w Imię Jezusa we własnej wspólnocie parafialnej, by stworzyć tu prawdziwą rodzinę dzieci Bożych. W kościele wyłożone sa już deklaracje zgłaszające dziecko do przygotowania w parafii.
82. ROCZNICA NAPAŚCI SOWIECKIEJ


   Uroczystości Patriotyczno - Religijne w 82. rocznicę napaści Armii Czerwonej na Polskę oraz z okazji Dnia Sybiraka. 17 września 2021 r.
Cmentarz wojenny - godz. 10.00:
- podniesienie flagi państwowej;
- wystąpienie Burmistrza Miasta Hrubieszowa;
- apel pamięci;
- salwa honorowa;
- złożenie kwiatów i wieńców;
Kościół pw. Ducha Świetego w Hrubieszowie:
- Msza św. w intencji Ojczyzny.

RUBIENALIA 2021
 
 Zapraszamy w najbliższą niedzielę o godz. 14.00 na Plac Miejski. W ramach prezentacji regionalnych wyrobów rękodzielniczych i kulinarnych, nasz klasztor przygotowuje kram z "pierogami bernardyńskimi".
 Jak co roku chcemy poczęstować mieszkańców miasta pierogami z soczewicą według przepisu ojca gwardiana Wiktoryna.
Życzymy wszystkim miłej zabawy.  
Do zobaczenia!

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje młodzież z klasy 8 szkoły podstawowej oraz z klasy pierwszej szkoły średniej (liceum, technikum). Uroczystość przyjecia tego sakramentu w naszej parafii odbywa się co dwa lata. W czasie ubiegłorocznego odpustu ku czci MB Sokalskiej do bierzmowania przystąpiło 7 chłopców (dziś są w 1 klasie szkoły średniej). Począwszy od końca września bieżącego roku rozpoczniemy spotkania przygotowawcze uczniów, którzy w nowym roku szkolnym 2021/2022 będą w klasie 8 szkoły podstawowej lub w klasie 1 szkoły średniej. Już rozpoczęliśmy zapisy młodzieży do bierzmowania, które polegają na wypełnieniu odpowiedniej deklaracji.
  Prosimy pobierać deklaracje i wypełnione przynieść do kancelarii parafialnej do końca września. Deklaracje są wyłożone w kościele. Spotkania formacyjne rozpoczniemy od października, o czym poinformujemy w ogłoszeniach duszpasterskich w dniu Odpustu Parafialnego ku czci św. Stanisława Kostki.


  
Prawidłowy adres strony:


MSZA ŚW. O UZDROWIENIE
NA DUSZY I CIELE
24 WRZEŚNIA 2021
PIĄTEK
godz. 15.00
zapraszamy
Wróć do spisu treści