Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
 W dniach od 19 do 26 czerwca b.r. przeżywaliśmy Misje Święte, które wpisały się w 20 rocznicę przybycia i obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie. Podobnie jak przed dwudziestu laty, gdy Obraz Sokalski pielgrzymował z Krakowa do hrubieszowskiego "Kościółka na skarpie",  ponownie zaproszenie do wygłoszenia nauk misyjnych przyjął O. Andrzej Szczypta z Radecznicy, który przez pełne osiem dni poprowadził nas ścieżkami tajemnic życia sakramentalnego Kościoła. W głębokich i pięknym językiem wygłoszonaych konferencjach wyjaśniał bogactwo treści znaków sakramentalmych, w których działa sam Pan obecny w swoim Mistycznym Ciele, którego członkiem jest każdy z nas... Dziękujemy Bogu za ten czas łaski, którego kulminacją będzie Uroczystość Odpustowa ku czci Matki Bożej Sokalskiej w niedzielę 11 września 2022r.
  Dziękujemy Bogu za dzieci i młodzież, które pogłębiły swoją duchowość opartą na chrzcie święrtym i darach Ducha Świętego otrzymanych w sakramencie bierzmowania. Dziękujemy Bogu za osoby chore i starsze, które dotknięte cierpieniem mogły zjednoczyć się z Krzyżem Chrystusa i Jego Męką poprzez przyjęcie sakramentu chorych. Dziękujemy za wszystkie nawrócenia w sakramencie pokuty i pojednania, który zawsze jest wyznaniem wiary, nadziei i miłości. Dziękujemy za Mszę Prymicyjną Księdza Grzegorza Reszczyńskiego, neoprezbitera naszej diecezji, którego błogosławiące dłonie napełniły kościół zapachem posłuszeństwa ślubowanego biskupowi diecezjalnemu w obrzędzie święceń kapłańskich, które wyraża każdy diakon, gdy prosi Kościół Święty o  dar i tajemnicę świętego posługiwania w sakramencie Ciała i Krwi Tego, który stał się "posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej"...
  Dziękujemy Bogu za 38 par małżeńskich, które w obecności proboszcza parafii oraz swoich dzieci, uroczyście odnowiły przyrzeczenia małżeńskie miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, przez co konsekwentnie realizują swój stan uświęcenia w rodzinie jako domowym Kościele. Dziękujemy Bogu za wszystkie misyjne Msze święte sprawowane przez naszych kapłanów i Komunie święte przyjęte z ich rąk , według polecenia Pana "Bierzcie i jedzcie - to jest Ciało Moje".
  Dziękujemy Maryi Matce Bożej za wszystkie z Nią spotkania w czasie Apelu Jasnogórskiego, gdy ze śpiewem na ustach i światłem zatrzymanym w dłoni, w ciszy upalnych świętojańskich wieczorów nieśliśmy echem z sanktuaryjnego wgórza radosne "Ave Maria" - pozdrowienie anielskie i nasze głęboko ufne i osobiste. Dziękujemy za czas refleksji nad przemijaniem i tajemnicą świętych obcowania, za dzień pamięci o zmarłych i konających.. Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata...
   Na końcu dziękujemy za krzyż i ten misyjny, który dobroczynnie odnowił Pan Janek jako swoje osobiste wotum dla Maryi i Jej sanktuarium, oraz za ten krzyż, który każdy z nas pragnie podjąć by upodobnić się do Syna Bożego w umieraniu sobie i życiu dla Boga.
   Dziękujemy z serca Ojcu Andrzejowi, który nie szczędził sił, by przypominać nam o dziedzictwie tamtych lat, gdy tłumnie wyszliśmy witać u bram miasta Madonnę Sokalską - tułaczkę o królewskim rodowodzie w kolei dziejów Jej narodu. Co uczynimy my i nasze dzieci z tym bezcennym skarbem, który darmo otrzymaliśmy i obiecaliśmy strzec... - tak jak Ona - troskliwa Matka i Królowa strzeże nas i naszych granic w tym najdalej wysuniętym na wschód zakątku Polski...
WK


KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI !

  Począwszy od  niedzieli 27 lutego 2022, codziennie  w naszym Sanktuarium o godz. 17.00 Wspólnota Fatimska Niepokalanego Serca NMP prowadzi modlitwy o pokój na Ukrainie oraz w innych ważnych intencjach obecnego czasu. Zapraszamy do wspólnej z siostrami modlitwy wszystkich, dla których kwestia zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą jest sprawą najważniejszej wagi.
Transmisja z Sanktuarium M.B.Sokalskiej na platformie YOUTUBE
Dziękujemy wszystkim osobom, które regularnie wspierają nasz klasztor i posługę duszpasterską. Ofiary na ten cel prosimy wpłacać na konto bankowe klasztoru:
29 9603 0006 2004 3900 3447 0001
Klasztor OO. Bernardynów,
Plac Staszica 6;
22-500 HRUBIESZÓW
tytuł wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego.


GALERIA ZDJĘĆ
Z MISJI ŚWIĘTYCHMSZA ŚW. O UZDROWIENIE
NA DUSZY i CIELE


WYJĄTKOWO!
PIĄTEK 5 SIERPNIA 2022
GODZ. 15.00


ZAPRASZA
o.WIKTORYN
W NIEDZIELĘ...
CZYTAMY "NIEDZIELĘ"!


PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ


PIELGRZYMKA RODZINNA

zapisy: Ks. Tomasz Szady 603-357-099
OGŁOSZENIE ADMINISTRATORA CMENTARZA

Administrator cmentarza w Hrubieszowie ksiądz Marek Giergiel informuję, że w marcu br. została uruchomiona strona internetowa cmentarza pod adresem www.hrubieszow.grobonet.com. Zostały na niej umieszczone informacje dotyczące grobów nieopłaconych, a także smsy, e-maile oraz informacje listowne o treści: Opłata dzierżawna ważna do 2021-12-31, Cmentarz Hrubieszów, Adres grobu: IV/11/43
Zobacz! https://hrubieszow.grobonet. com; Brak opłaty śmieciowej dla grobu: Cmentarz IV/11/43 Zobacz! https://hrubieszow.grobonet.com; Dziękuje za systematyczne wnoszenie opłat.
Ks. Marek Giergiel
Admistrator Cmetarza.
"PÓJDŹCIE... I ODPOCZNIJCIE NIECO..." (Mk6,30)
  
Prawidłowy adres strony:
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2022

Wróć do spisu treści