Nasz Zakon - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
  
Nasz franciszkański Zakon

Nazwa popularna zakonu: Ojcowie Bernardyni

Oficjalna nazwa zakonu: Zakon Braci Mniejszych – Ordo
Fratrum Minorum (OFM)

Założyciel naszej polskiej prowincji: Święty Jan Kapistran (1386-1456)

Nasza wspólnota jest jedną z pięciu polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych
(franciszkanów brązowych) w Polsce. Początki naszej obecności na ziemiach  
polskich sięgają roku 1453, kiedy to do Krakowa przybył Franciszkański
zakonnik: św. Jan Kapistran. Na krakowskim rynku głosił on płomienne
kazania, które gromadziły tłumy słuchaczy. Jak podają historycy, Jan
Kapistran ogromne rzesze ludzi przyciągał nie tylko swym talentem
kaznodziejskim, dzięki któremu w sposób jasny i zjednujący serca słuchaczy
przekazywał naukę Ewangelii, ale także przykładem życia autentycznie  
chrześcijańskiego.

Wielu młodych ludzi urzeczonych postacią franciszkańskiego kaznodziei, zapragnęło
jak on poświęcić swoje życie Bogu w zakonie Biedaczyny z Asyżu. Dla nich
właśnie u stóp Wawelu, Jan Kapistran założył klasztor pod wezwaniem innego
świętego franciszkanina: świętego Bernardyna ze Sieny. Stąd właśnie jego mieszkańców
  • dla odróżnienia od franciszkanów konwentualnych, którzy mieli już klasztor w
Krakowie – zaczęto nazywać nie franciszkanami, ale ,,braćmi od świętego Bernardyna”, a
z czasem po prostu krótko: bernardynami. Nazwa ta tak przylgnęła do zakonników, że
stała się nieodłączna. Na stałe zapisała się w historii Polski, w literaturze, czy nazewnictwie
ulic.

Strój zakonny: Brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami,
oznaczającymi trzy śluby zakonne: posłuszeństwo, ubóstwo, i czystość.

Hasło Zakonu: POKÓJ I DOBRO!

Najbardziej znani święci: Franciszek Asyżu, Antoni z Padwy

Święci z naszej bernardyńskiej Prowincji: św. Jan z Dukli, św. Szymon z Lipnicy, bł.
Władysław z Gielniowa, sługa Boży Rafał z Proszowic, bł. Anastazy Pankiewicz

Liczby: Zakon Braci Mniejszych na świecie liczy 16329 członków. Podzielony jest
na 109 Prowincji. Nasi zakonnicy są obecni w 105 krajach świata na 192 aktualnie
istniejących. Zakon posiada 2674 domy zakonne. Kościół powierzył zakonowi
2199 parafii i powołał z niego 6 kardynałów, 9 arcybiskupów i 96 biskupów (dane z 2002 r.).
W Polsce funkcjonuje 5 prowincji naszego zakonu. Bracia naszej Prowincji pracują w 27  
klasztorach w Polsce, a także podejmują pracę duszpasterską we Włoszech, w Niemczech,
Belgii, Austrii, w Argentynie, w Demokratycznej Republice Kongo, w Libii i Zimbabwe.

Liczby: Zakon Braci Mniejszych na świecie liczy 16329 członków. Podzielony jest na 109 Prowincji.
Nasi zakonnicy są obecni w 105 krajach świata na 192 aktualnie istniejących. Zakon posiada 2674  
domy zakonne. Kościół powierzył zakonowi 2199 parafii i powołał z niego 6 kardynałów, 9
arcybiskupów i 96 biskupów (dane z 2002 r.). W Polsce funkcjonuje 5 prowincji naszego zakonu.
Bracia naszej Prowincji pracują w 27 klasztorach w Polsce, a także podejmują pracę
duszpasterską we Włoszech, w Niemczech, Belgii, Austrii, w Argentynie, w Demokratycznej
Republice Kongo, w Libii i Zimbabwe.

  • Jesteśmy braterską wspólnotą, w której braci pod działaniem Ducha Świętego,
wiernie krocząc śladami Jezusa Chrystusa, całkowicie oddaje się Bogu, nade
wszystko  umiłowanemu, żyjąc Ewangelią w Kościele, w sposób jaki
podyktował i ukazał św. Franciszek

  • Bracia jako naśladowcy św. Franciszka zobowiązują się prowadzić życie na
    wskroś ewangeliczne, mianowicie żyć w duchu modlitwy, pobożności i w
    braterskiej wspólnocie oraz dawać świadectwo pokuty i umniejszenia

  • Ożywieni miłością każdego do człowieka, bracia powinni nieść na cały
    świat orędzie Ewangelii oraz czynami głosić pojednanie, pokój,
sprawiedliwość, a także okazywać szacunek stworzeniu.

Zakon nasz tworzą bracia tak duchowni (ojcowie), jak i bez święceń (bracia). Na mocy ślubów zakonnych
wszyscy braci są całkowicie równi co do praw i obowiązków zakonnych, z wyjątkiem tych, które
wpływają ze święceń.

W roku 2009 świętujemy 800 lat istnienia
Zakonu Braci Mniejszych
(1209-2009)
Informacje z Portalu Duszpasterstwa
Wróć do spisu treści